Andreas Serigstad   fra 1964 (død)
Olav Stangeland   fra 1973 (død)
Tor Thv. Solberg   fra 1978
Magne Stangeland   fra 1995
Petter Magnor Time   fra 2003
Terje Haugland   fra 2008
Martin Barkved   fra 2012 (død)