Årsmøte i Brynes Vel vert halde på Bryne Kro & Hotell AS måndag 14.mars 2022 kl. 19.00

Årsmeldingen kan du lese her:  ÅRSMELDING 2021 datert 2022-02-21.pdf