Årsmøte i Brynes Vel vert halde på Bryne Kro & Hotell AS måndag 13.mars 2023 kl. 19.00

Årsmeldingen kan du lese her:  Årsmelding Brynes Vel 2022