Vi ønsker å drive byutvikling i praksis, ved å gi de som bor på Bryne, eller er på besøk, trivelige opplevelser. Brynes Vel er uavhengig av politisk dagsorden og er ubyråkratisk, noe som gir mulighet for å satse på andre prosjekt enn de kommunen kan og vil gjennomføre.