05.06.2024 mottok Brynes Vel kr 800.000,- fra Sparebankstiftinga Jæren til overbygg av Trimparken /oppholdsrom i Sandtangen. Det er så flott at vi har en bank som pløyer tilbake noe av overskuddet og bidrar til trivsel i lokalmiljøet.

Tusen takk!