I 1918 kjøpte Brynes vel friområdet på 7,4 mål for 3600 kroner. Området har fått navnet Geidahodnet og ligger like ved Bryne videregående skule.

 

Skjøtet har en klausul om at eiendommen ikke skal kunne selges og bare brukes til park. Det ble ryddet opp i parken i år, den fremstår nå som mer åpen.