Vi vil ha ditt forslag til hvilke aktiviteter eller fasiliteter som skal komme i et område på 60 mål ved Sandtangen.

Brynes Vel er nå ferdig med bru-navnaksjonen på Midgardsormenbrua. Skiltene vil etter planen bli produsert og montert innen mars.

Som nevnt vil inntektene fra kampanjen bli brukt til utvikling av nye Sandtangen, – som du kan se på bildet.
Vi i Brynes Vel vil nå gjerne ha forslag fra dere om hvilke behov og aktiviteter dere mener vi bør lage på det nye området. (ca 60 dekar- benevnt gnr. 1 bnr. 1 teig 2).

Du kan sende inn forslag via vår facebookside eller på mail til post@brynesvel.no.