Den som venter på noe godt, blir belønnet med åpningsfest!

Lørdag 7. mai er alle invitert til åpningen. Fra kl. 12  til 17 blir det masse moro for hele familien med underholdning fra poster på turen fra Sandtangen på Bryne og fra Gunnarsberget på Klepp stasjon. Folk kan også komme til åpningen gjennom Njåskogen. Det blir delt ut diplom til alle som krysser Midgardsormen mellom 12 og 17 denne historiske dagen.

“Hvor var du da Midgardsormen åpnet?”
Det blir frisk korpsmusikk, og ordførerne i Klepp og Time foretar den offisielle åpningen kl. 12. Kanskje møtes Ane Mari Braut Nese og Reinert Kverneland akkurat på kommunegrensa – som går i Frøylandsvatnet. Ikke til holmgang, selv om vi er like ved den vikinghistoriske Lalandsholmen, men for å innvie et godt samarbeidsprosjekt.

Senere på kvelden, kl. 22, vil det være et nytt arrangement. Det er blitt mørkt – og lyset på brua skal tennes for første gang!

Brubyggerne
Brua over Frøylandsvatnet er et initiativ fra Brynes Vel som har jobbet med prosjektet siden 2007. Brua er i overveiende grad privat fi nansiert. De største bidragsyterne er Brynes Vel, Jæren Sparebank, Klepp kommune, Time kommune og Sparebank 1 SR-Bank. I tillegg til har en lang rekke bedrifter, organisasjoner, lag og privatpersoner vært med på dugnaden.

Målet er å gjøre Frøylandsvatnet som turområde enda mer tilgjengelig, øke bruken og ikke minst gi området en attraksjon i form av et flott byggverk.

Spørsmål? Kontakt:
Olav Hetland
Leder i Brynes Vel
Mobil 404 08 880
Sentralbord: 51 77 76 20
Lenke: brynesvel.nomidgardsormenbrua.no

For spesifi kke spørsmål om familiearrangementet fra 13 til 17:
Anne Birgit Braut Langemyhr
Markedssjef i Jæren Sparebank
Mobil 994 34 025
Sentralbord: 03290