Brynes vel har tatt initiativet til å bygge Midgardsormen, bru over Frøylandsvatnet. Brua vil knytte sammen Sandtangen og turstiene på vestsiden med Njåskogen på østsiden.

Målet er å gjøre Frøylandsvatnet som turområde enda mer tilgjengelig, øke bruken av området og ikke minst gi området en attraksjon i form av et flott byggverk. Brua vil gå fra Lalandsholmen på Kleppsiden til Njåskogen. Ved plasseringen er det tatt hensyn til fuglelivet i vannet.

Arkitektene Thorir Helgason og Torunn Tunset i Asplan Viak, har lagt vekt på at Brua gli inn i landskapet og den flotte naturen i området. Den skal også være flott å se på. Arkitektene tilbrakte to dager i området for å sanke inspirasjon før de tegnet brua. Brua blir 2 meter bred og 230 meter lang.

Midgardsormen er et stort dugnadsprosjekt, der organisasjoner, Klepp og Time kommuner, næringslivet og privatpersoner går sammen om å få til noe som er bra for hele området. Bruas utforming er bestemt, området er regulert og planene godkjent. Time kommune vil ha byggherre ansvaret, Klepp kommune tar ansvar for vedlikehold. Kostnadsrammen er ca. 9 millioner. Over 5 millioner er samlet inn så langt, med blant annet Time Sparebank, SR-bank og Klepp Sparebank som store bidragsytere. Det er gitt positive signaler på over 1 million i tillegg.

Se hvem som har vært med å bygget bru her.

Les mer om prosjektet på nettsidene www.midgardsormenbrua.no eller følg prosjektet på Facebook: facebook.com/midgardsormenbrua

Last ned Totalentreprise for Midgardsormen her