Brynes vel ble 13. oktober 2015 tildelt Norsk Sentrumsutviklings Utmerkelse for 2015. Prisen er tildelt Brynes vel for sin langvarige og iherdige innsats for å gjøre Bryne sentrum til en levende og livskraftig møteplass. 
 

Særlig annerkjennelse gis for den trofaste samfunnsdugnad, som helt siden stiftelsen i 1913, har kommet alle som bor, besøker og lever sine liv på Bryne og i omegn til gode. 
 

Norsk Sentrumsutvikling trekker fram at arbeidet som utføres av Brynes vel er et eksempel til etterfølgelse for enhver by som vil det beste for sine innbyggere.