Etter «Ninas» herjinger tidligere i år trer skoggruppen i Brynes vel til for å klargjøre Sandtangen for bruk igjen. På bilde fra venstre: Sigvald Frøiland, Sverre Ulland, Ola Mossige, Per Magnor Time, Terje Haugland og Ingve Løge. Foto: Pia Hetland.