Geidahodnet

I 1918 kjøpte Brynes vel friområdet på 7,4 mål for 3600 kroner. Området har fått navnet Geidahodnet og ligger like ved Bryne videregående skule.

 

Skjøtet har en klausul om at eiendommen ikke skal kunne selges og bare brukes til park. Det ble ryddet opp i parken i år, den fremstår nå som mer åpen.

 
Se alt vi gjør

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.