Livsglededøgnet

Målet med Livsgledefestivalen er å forsterke fokus på livsglede generelt, og bygge videre på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark – å være til glede.

 

Livsgledefestivalen formidler mange uttrykk gjennom alle de arrangementene som er under festivalen, kunst, mat, samhold, natur, og vi feirer Livsgleda både ute og inne for eldre og unge.
Se alt vi gjør

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.