-->Livsglededøgnet - Brynes vel

Livsglededøgnet

Målet med Livsgledefestivalen er å forsterke fokus på livsglede generelt, og bygge videre på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark - å være til glede.

Målet med Livsgledefestivalen er å forsterke fokus på livsglede generelt, og bygge videre på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark – å være til glede.

 

Livsgledefestivalen formidler mange uttrykk gjennom alle de arrangementene som er under festivalen, kunst, mat, samhold, natur, og vi feirer Livsgleda både ute og inne for eldre og unge.
Om Brynes Vel

Brynes Vel er en dugnadsorganisasjon stiftet i 1913, som arbeider for å fremme gode tiltak og prosjekter for å skape trivsel på Bryne og Omegn.

Les mer

Vedlikehold

Vil du gjør en innsats for Bryne?

Les mer

Æresmedlemmer i Brynes Vel

Disse er utnevnt til æresmedlemmer i Brynes vel

Les mer

Historien og vedtekter

Aar 1913, den i 2. november avholdtes et almannamøte i på Time, hvor man ble enig om at danne en forening til Time Stations vel.

Les mer

Byutvikling

Byutvikling består av mange små og store prosjekt. Brynes Vel tar seg av noen av disse.

Les mer

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.