-->Byutvikling - Brynes vel

Byutvikling

Byutvikling består av mange små og store prosjekt. Brynes Vel tar seg av noen av disse.

Vi ønsker å drive byutvikling i praksis, ved å gi de som bor på Bryne, eller er på besøk, trivelige opplevelser. Brynes Vel er uavhengig av politisk dagsorden og er ubyråkratisk, noe som gir mulighet for å satse på andre prosjekt enn de kommunen kan og vil gjennomføre. 
Om Brynes Vel

Brynes Vel er en dugnadsorganisasjon stiftet i 1913, som arbeider for å fremme gode tiltak og prosjekter for å skape trivsel på Bryne og Omegn.

Les mer

Vedlikehold

Vil du gjør en innsats for Bryne?

Les mer

Æresmedlemmer i Brynes Vel

Disse er utnevnt til æresmedlemmer i Brynes vel

Les mer

Historien og vedtekter

Aar 1913, den i 2. november avholdtes et almannamøte i på Time, hvor man ble enig om at danne en forening til Time Stations vel.

Les mer

Byutvikling

Byutvikling består av mange små og store prosjekt. Brynes Vel tar seg av noen av disse.

Les mer

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.