Årets aktiviteter fremgår av vedlagte årsmelding som du finner her