Midgardsormen

Brynes vel har tatt initiativet til å bygge Midgardsormen, bru over Frøylandsvatnet. Brua vil knytte sammen Sandtangen og turstiene på vestsiden med Njåskogen på østsiden.

Les mer

Jærdagen & Jærnåttå

Jærdagen er arvtakeren etter det gamle Timemarkedet, som starta i 1914. Hovedinnholdet i Jærdagen har holdt seg uendra, men nye programposter har komt til.

Les mer

Bryne.no

Brynes vel har i samarbeid med BryneByen og Time kommune vært med på å utvikle og finansiere Bryne.no som er en portal for alt som skjer på Bryne.

Les mer

Sandtangen

Sandtangen kan brukast fritt av alle til rekreasjon og aktiviteter.

Les mer

Geidahodnet

I 1918 kjøpte Brynes vel friområdet på 7,4 mål for 3600 kroner. Området har fått navnet Geidahodnet og ligger like ved Bryne videregående skule.

Les mer

Livsglededøgnet

Målet med Livsgledefestivalen er å forsterke fokus på livsglede generelt, og bygge videre på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark - å være til glede.

Les mer

Bryne kino i 1964

Bryne kino ble bygget av Brynes vel i 1964. Fram til 1996 ble den drevet av Brynes vel, som hadde både ansatt og frivillige folk på dugnad for å drive kinoen.

Les mer

Balanseløypa

Jærbuen ble ikke laget for å sitte på baken! Derfor gleder vi oss til å åpne den nye Balanseløypa som ligger like ved livsgledesletta i Sandtangen.

Les mer

Trimparken

Treningssenteret eller trimparken har 36 apparater og er 120 meter lang og står til fri disposisjon hele døgnet for alle som vil bruke apparatene. 9 av trimapparatene er beregnet for barn.

Les mer

Ditt forslag?

Har du et forslag om hva som burde gjøres for at Bryne skulle bli enda litt triveligere?

Les mer

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.