Målet med Livsgledefestivalen er å forsterke fokus på livsglede generelt, og bygge videre på tanken som ligger til grunn for Fritz Røed skulpturpark – å være til glede.

 

Livsgledefestivalen formidler mange uttrykk gjennom alle de arrangementene som er under festivalen, kunst, mat, samhold, natur, og vi feirer Livsgleda både ute og inne for eldre og unge.